O firmě Portfolio činností
- Kontrola zadávací/projektové dokumentace objednatele - Hledání úspor v dodávce opláštění - Přesný kontrolní rozpočet dodávky opláštění - Technická podpora investora při výběrových řízeních - Návrh požadavků na smluvní vztah s dodavatelem stavby - Kontrola a zpracování připomínek k Výrobní dokumentaci dodavatele opláštění - Konzultační činnost s objednatelem - Kontrola referenčních vzorků instalovaných na staveništi za účelem stanovení standardu dodávky - Pravidelná kontrola realizovaného díla opláštění na staveništi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Hledání úspor konsultantem oproti zadávací nebo projektové dokumentaci stavby. Tato konsultace zajistí objednateli snížení ceny poptávaného díla prostřednictvím návrhu a kalkulace alternativních řešení dodávky oken, dveří a fasád. Nová řešení a kalkulaci provede konzultant ještě v době před vlastním tendrováním dodávky opláštění a výběru vhodného kandidáta na realizaci díla. Benefitem z této činnosti pro objednatele je skutečnost, že cenové úspory z alternativního řešení dodávky budou odhaleny ještě v průběhu výběrového řízení, tudíž před uzavřením finální ceny dodávky s uchazečem a tím objednatel významně uspoří své investiční náklady atd. 

Valid HTML 4.01 Strict
eOKNA - Profesionální informace a konzultace v oboru výplní stavebních otvorů a opláštění budov
Hledání úspor v dodávce opláštění