O firmě Portfolio činností
- Kontrola zadávací/projektové dokumentace objednatele - Hledání úspor v dodávce opláštění - Přesný kontrolní rozpočet dodávky opláštění - Technická podpora investora při výběrových řízeních - Návrh požadavků na smluvní vztah s dodavatelem stavby - Kontrola a zpracování připomínek k Výrobní dokumentaci dodavatele opláštění - Konzultační činnost s objednatelem - Kontrola referenčních vzorků instalovaných na staveništi za účelem stanovení standardu dodávky - Pravidelná kontrola realizovaného díla opláštění na staveništi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Kontrola zadávací nebo projektové dokumentace objednatele stavby a vyhotovení hodnoticí technické zprávy o stavu této dokumentace, kontrola projektu z hlediska dodržení požadavků norem, představ objednatele či budoucího vlastníka/uživatele stavby. Touto činností získá objednatel informace o stavu jeho tendrové dokumentace, o její kompletnosti a kvalitě, tzn. zda jsou všechny poptávané dodávky jednoznačně popsány a specifikovány projektem či byly do tendrové dokumentace zahrnuty komplexní požadavky zadavatele. Kontrolou této dokumetace jsou eliminovány všechny nedostatky, které mohou způsobit objednateli stavby další nepřevídatelné investice, např. vícepráce během realizace stavby či z důvodu chyb v projektové dokumentaci obdržení nižšího standardu realizované dodávky výplní stavebních otvorů a opláštění atd.

Valid HTML 4.01 Strict
eOKNA - Profesionální informace a konzultace v oboru výplní stavebních otvorů a opláštění budov
Kontrola zadávací/projektové dokumentace objednatele