O firmě Portfolio činností
- Kontrola zadávací/projektové dokumentace objednatele - Hledání úspor v dodávce opláštění - Přesný kontrolní rozpočet dodávky opláštění - Technická podpora investora při výběrových řízeních - Návrh požadavků na smluvní vztah s dodavatelem stavby - Kontrola a zpracování připomínek k Výrobní dokumentaci dodavatele opláštění - Konzultační činnost s objednatelem - Kontrola referenčních vzorků instalovaných na staveništi za účelem stanovení standardu dodávky - Pravidelná kontrola realizovaného díla opláštění na staveništi

Kontrola dodavatelem realizovaných vzorků dodávky na stavbě pro názornou prezentaci objednateli a odsouhlasení typu konstrukcí, materiálů a technologií (alternativně), kontrola vzorků ve skutečné velikosti - tzv. MOCK UPŮ, odhalení vad a nestandardů na dodavatelem instalovaném referenčním vzorku. Objednatel získá informaci o kvalitě a kompletnosti díla. Zda nedošlo ke svévolné úpravě dodávky ze strany dodavatele oproti odsouhlasené výrobní dokumentaci a zadávacího projektu.

Valid HTML 4.01 Strict
eOKNA - Profesionální informace a konzultace v oboru výplní stavebních otvorů a opláštění budov
Kontrola referenčních vzorků instalovaných na staveništi