O firmě Portfolio činností
- Kontrola zadávací/projektové dokumentace objednatele - Hledání úspor v dodávce opláštění - Přesný kontrolní rozpočet dodávky opláštění - Technická podpora investora při výběrových řízeních - Návrh požadavků na smluvní vztah s dodavatelem stavby - Kontrola a zpracování připomínek k Výrobní dokumentaci dodavatele opláštění - Konzultační činnost s objednatelem - Kontrola referenčních vzorků instalovaných na staveništi za účelem stanovení standardu dodávky - Pravidelná kontrola realizovaného díla opláštění na staveništi

Přesný kontrolní rozpočet dodávky opláštění provedený podle finálního technického řešení a zadávacího projektu/tendrové dokumentace opláštění. Výsledkem této činnosti je kalkulační tabulka s rozčleněnými jednotlivými položkami, odkrývající informace o ceně materiálů, režii, ceně montáží atd. Tato tabulka poskytne zadavateli informace typu, jakou min. slevu ceny lze od dodavatele během tendru získat a umožní zadavateli nahlédnout do jednotkových cen materiálů dodavatelů výplní otvorů a opláštění, dále slev do ceny jejich prací či do výše zisku. Objednatel bude seznámen s reálnou úrovní cen dodávky a informován o kompletnosti nabízeného díla.

 

Valid HTML 4.01 Strict
eOKNA - Profesionální informace a konzultace v oboru výplní stavebních otvorů a opláštění budov
Přesný kontrolní rozpočet dodávky opláštění