O firmě Portfolio činností
- Kontrola zadávací/projektové dokumentace objednatele - Hledání úspor v dodávce opláštění - Přesný kontrolní rozpočet dodávky opláštění - Technická podpora investora při výběrových řízeních - Návrh požadavků na smluvní vztah s dodavatelem stavby - Kontrola a zpracování připomínek k Výrobní dokumentaci dodavatele opláštění - Konzultační činnost s objednatelem - Kontrola referenčních vzorků instalovaných na staveništi za účelem stanovení standardu dodávky - Pravidelná kontrola realizovaného díla opláštění na staveništi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Řízení koordinačních schůzek na stavbě s dodavatelem díla a projektantem (smyslem je hledání úspor v realizaci a dozor při tvorbě nebo koordinaci výrobních dokumentací), účast při jednáních u generálního projektanta stavby, montážní nebo výrobní koordinace a HMG projektovýchnebo montážních prací dodavatelů výplní otvorů. Sledování přípravných, projekčních a realizačních prací v návaznosti na smluvní cenu díla dodavatele.

Valid HTML 4.01 Strict
eOKNA - Profesionální informace a konzultace v oboru výplní stavebních otvorů a opláštění budov
Konzultační činnost s objednatelem