O firmě Portfolio činností
- Kontrola zadávací/projektové dokumentace objednatele - Hledání úspor v dodávce opláštění - Přesný kontrolní rozpočet dodávky opláštění - Technická podpora investora při výběrových řízeních - Návrh požadavků na smluvní vztah s dodavatelem stavby - Kontrola a zpracování připomínek k Výrobní dokumentaci dodavatele opláštění - Konzultační činnost s objednatelem - Kontrola referenčních vzorků instalovaných na staveništi za účelem stanovení standardu dodávky - Pravidelná kontrola realizovaného díla opláštění na staveništi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Firma O.A.K. s.r.o. – eokna.cz vznikla v roce 1999 jako soukromá firma zabývající se konzultační činností a managementem dodávek v oboru výplní stavebních otvorů a opláštění budov. Požadavky na profesionální zpracování veškeré dokumentace související s projekty staveb, s vývojem nových technologií a s využíváním nových netradičních prvků neustále rostou, a proto se firma zaměřila na poradenství v tomto oboru. Vzhledem k neustálému tlaku na zvyšování specializace ve všech stavebních oblastech představuje společnost profesionální alternativu, která zaručuje ideální spojení teoretických i praktických znalostí v daném oboru, dále dokonalý přehled o dostupných materiálech, jejich možnostech při využití a o cenových relacích, které dokážeme optimalizovat bez dopadů na kvalitu realizovaných dodávek. Tým zkušených specialistů, kteří se i v minulosti podíleli na realizaci mnoha staveb, je schopen odborně poradit ve všech otázkách souvisejících s dodávkami výplní otvorů a opláštění budov. Nedílnou součástí činnosti firmy je i sledování nejnovějších platných norem a jejich změn, které se promítají do legislativy v dané sféře. Tento aspekt nabývá na významu právě dnes, po vstupu ČR do EU, protože sladění a dodržování všech technických norem je v budoucnu jedním z důležitých předpokladů úspěchu při získávání a provádění zakázek atd.

Valid HTML 4.01 Strict
eOKNA - Profesionální informace a konzultace v oboru výplní stavebních otvorů a opláštění budov
O.A.K. s.r.o. - www.eOKNA.cz, www.eokna.sk, www.eokna.eu