O firmě Portfolio činností
- Kontrola zadávací/projektové dokumentace objednatele - Hledání úspor v dodávce opláštění - Přesný kontrolní rozpočet dodávky opláštění - Technická podpora investora při výběrových řízeních - Návrh požadavků na smluvní vztah s dodavatelem stavby - Kontrola a zpracování připomínek k Výrobní dokumentaci dodavatele opláštění - Konzultační činnost s objednatelem - Kontrola referenčních vzorků instalovaných na staveništi za účelem stanovení standardu dodávky - Pravidelná kontrola realizovaného díla opláštění na staveništi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

CO VÁM SPOLUPRÁCE S FIRMOU eOKNA PŘINESE: * Maximální možné úspory v ceně dodávky výplní stavebních otvorů a fasád Vašich projektů. * Průhlednost projektových/výrobních dokumentací a cen dodávek. * Dodržení technologické kázně ze strany dodavatele při výrobě a montáži dodávek výplní stavebních otvorů a opláštění. * Informace o kompletnosti a kvalitě realizovaných dodávek na stavbě. * Informace o skutečné ceně dodávky v závislosti na kvalitě realizace díla. * Skvělý pocit z bezvadně provedených prací a Vaše spokojené zákazníky.

 

PROČ PRÁVĚ FIRMA eOKNA: * Protože není ekonomicky závislá na zpracovatelských a dodavatelských firmách. * Protože je vždy loajální ke svým obchodním partnerům. * Protože má bohaté praktické zkušenosti z výroby a montáží konstrukcí výplní stavebních otvorů/opláštění a tyto znalosti aplikuje při kontrole dodávek na stavbách. * Protože má vysoké technické know-how, znalosti z tvorby cen a norem. * Protože má mnohaleté zkušeností v oblasti realizace dodávek stavebních otvorů a opláštění. * Protože její práci oceňuje mnoho spokojených zákazníků. * Protože má respekt u realizačních/dodavatelským firem. * Protože se zákazníkům mnohokráte zaplatíme.

Valid HTML 4.01 Strict
eOKNA - Profesionální informace a konzultace v oboru výplní stavebních otvorů a opláštění budov
O.A.K. s.r.o.