O firmě Portfolio činností
- Kontrola zadávací/projektové dokumentace objednatele - Hledání úspor v dodávce opláštění - Přesný kontrolní rozpočet dodávky opláštění - Technická podpora investora při výběrových řízeních - Návrh požadavků na smluvní vztah s dodavatelem stavby - Kontrola a zpracování připomínek k Výrobní dokumentaci dodavatele opláštění - Konzultační činnost s objednatelem - Kontrola referenčních vzorků instalovaných na staveništi za účelem stanovení standardu dodávky - Pravidelná kontrola realizovaného díla opláštění na staveništi

Hledání chyb či vad realizovaného díla konstrukcí výplní otvorů a opláštění; kontrola souladu dodržování realizace díla s odsouhlasenou výrobní dokumentací dodavatele; kontrola úplnosti dodávky a kvality dodaných materiálů, kontrola dodržování montážních postupů, dodržování norem. Sledování změn a vad v realizaci díla, jejich selekce a řešení odpočtů v případě prokazatelných vad díla, nekompletnosti a nedodržení zadání.

Valid HTML 4.01 Strict
eOKNA - Profesionální informace a konzultace v oboru výplní stavebních otvorů a opláštění budov
Pravidelná kontrola realizovaného díla na staveništi