O firmě Portfolio činností
- Kontrola zadávací/projektové dokumentace objednatele - Hledání úspor v dodávce opláštění - Přesný kontrolní rozpočet dodávky opláštění - Technická podpora investora při výběrových řízeních - Návrh požadavků na smluvní vztah s dodavatelem stavby - Kontrola a zpracování připomínek k Výrobní dokumentaci dodavatele opláštění - Konzultační činnost s objednatelem - Kontrola referenčních vzorků instalovaných na staveništi za účelem stanovení standardu dodávky - Pravidelná kontrola realizovaného díla opláštění na staveništi

Kontrola cenových nabídek potenciálních zhotovitelů opláštění formou anonymního posouzení textových částí cenových nabídek (kontrola vhodnosti nabídnutých technických řešení okenních, dveřních konstrukcí a fasádních plášťů, kontrola dodržení zadání podle projektu a kompletnost dodávky nabízené dodavatelem atd.) a přesná identifikace rozdílů technických řešení dodávek v cenových nabídkách potenciálních dodavatelů oproti zadávacímu projektu. Smyslem této konsultační činnosti je odhalení nekázně dodavatelů v nabízeném standardu, kvalitě a kompletnosti díla v době tvorby a předložení cenových nabídek objednateli.

Valid HTML 4.01 Strict
eOKNA - Profesionální informace a konzultace v oboru výplní stavebních otvorů a opláštění budov
Technická podpora investora při výběrových řízení