O firmě Portfolio činností
- Kontrola zadávací/projektové dokumentace objednatele - Hledání úspor v dodávce opláštění - Přesný kontrolní rozpočet dodávky opláštění - Technická podpora investora při výběrových řízeních - Návrh požadavků na smluvní vztah s dodavatelem stavby - Kontrola a zpracování připomínek k Výrobní dokumentaci dodavatele opláštění - Konzultační činnost s objednatelem - Kontrola referenčních vzorků instalovaných na staveništi za účelem stanovení standardu dodávky - Pravidelná kontrola realizovaného díla opláštění na staveništi

Kontrola realizační/výrobní dokumentace dodavatele opláštění z hlediska úplnosti dodávek, technické správnosti projektovaných řešení, použití vhodných materiálů. Účelem této činnosti je prověření smluvního dokumentu - výrobní dokumentace dodavatele (dále zkratka VD), zda je vyhotovena v souladu se zadáním díla, jsou v ní specifikovány a popsány všechny materiály, obsahuje veškeré potřebné detaily a technická řešení. Také objednatel získá informaci, co si za své investice vlastně kupuje a zda nedošlo při projektování VD ke změnám dodávky směrem ke snížení ceny, standardu a kvality díla.

Valid HTML 4.01 Strict
eOKNA - Profesionální informace a konzultace v oboru výplní stavebních otvorů a opláštění budov
Kontrola a zpracování připomínek k výrobní dokumentaci