O FIRME PORTFÓLIO ČINNOSTÍ
- Kontrola zadávacej/projektovej dokumentácie stavby - Hľadanie úspor v dodávke opláštenia - Presný kontrolný rozpočet dodávky opláštenia - Technická podpora pri výberovom konaní - Návrh požiadaviek na zmluvný vzťah s dodávateľom opláštenia - Kontrola a spracovanie pripomienok k Výrobnej dokumentácii dodavateľa - Konzultačná činnosť s objednávateľom - Preverenie dodávateľom inštalovanej referenčnej vzorky na stavbe - Pravidelná kontrola realizovaného diela opláštenia na stavenisku
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Hľadanie úspor konzultantom oproti zadávacej alebo projektovej dokumentácii stavby. Táto konzultácia zaistí objednávateľovi zníženie ceny dopytovaného diela prostredníctvom návrhu a kalkulácie alternatívnych riešení dodávky okien, dverí a fasád. Nové riešenia a kalkuláciu zostaví konzultant ešte v dobe pred vlastným tendrovaním dodávky opláštenia a výberu vhodného kandidáta na realizáciu diela. Benefitom z tejto činnosti pre objednávateľa je skutočnost, že cenové úspory z alternatívneho riešenia dodávky budú odhalené ešte v priebehu výberového procesu, teda pred uzavretím finálnej ceny dodávky s uchádzačom a tím objednávateľ významne ušetrí svoje investičné náklady atď.

Valid HTML 4.01 Strict
eOKNA - Profesionálna konzultácia v odbore výplní stavebných otvorov a opláštenia budou
Hľadanie úspor v dodávke opláštenia