O FIRME PORTFÓLIO ČINNOSTÍ
- Kontrola zadávacej/projektovej dokumentácie stavby - Hľadanie úspor v dodávke opláštenia - Presný kontrolný rozpočet dodávky opláštenia - Technická podpora pri výberovom konaní - Návrh požiadaviek na zmluvný vzťah s dodávateľom opláštenia - Kontrola a spracovanie pripomienok k Výrobnej dokumentácii dodávateľa - Konzultačná činnosť s objednávateľom - Preverenie dodávateľom inštalovanej referenčnej vzorky na stavbe - Pravidelná kontrola realizovaného diela opláštenia na stavenisku

Kontrola dodávateľom realizovaných vzoriek dodávky na stavbe pre názornú prezentáciu objednaváteľa a odsúhlasenie typu konštrukcií, materiálov a technológií (alternatívne), kontrola vzoriek v skutočnej velkosti - tzv. MOCK UPŮ, odhalenie vád a neštandartov na dodávateľom inštalovanej referenčnej vzorke. Objednávateľ získa informáciu o kvalite a kompletnosti diela. Či nedošlo k svojvolnej úprave dodávky zo strany dodávateľa oproti odsúhlasenej výrobnej dokumentácii a zadávacieho projektu.

Valid HTML 4.01 Strict
eOKNA - Profesionálna konzultácia v odbore výplní stavebných otvorov a opláštenia budou
Preverenie inštalovanej referenčnej vzorky na stavbe