O FIRME PORTFÓLIO ČINNOSTÍ
- Kontrola zadávacej/projektovej dokumentácie stavby - Hľadanie úspor v dodávke opláštenia - Presný kontrolný rozpočet dodávky opláštenia - Technická podpora pri výberovom konaní - Návrh požiadaviek na zmluvný vzťah s dodávateľom opláštenia - Kontrola a spracovanie pripomienok k Výrobnej dokumentácii dodávateľa - Konzultačná činnosť s objednávateľom - Preverenie dodávateľom inštalovanej referenčnej vzorky na stavbe - Pravidelná kontrola realizovaného diela opláštenia na stavenisku

Presný kontrolný rozpočet dodávky opláštenia realizovaný podla finálneho technického riešenia a zadávacieho projektu/tendrovej dokumentácie opláštenia. Výsledkom tejto činnosti je kalkulačná tabulka s rozčlenenými jednotlivými položkami, odkrývajúcimi informácie o cene materiálov, réžii, cene montáží atď. Táto tabulka poskytne zadávateľovi informácie typu, aká min. zľava ceny sa dá od dodávateľa behom tendru získať a umožní zadavateľovi nazrieť do jednotkových cien materiálov dodávatelov výplní otvorov a opláštenia, ďalej zliav do ceny ich prácí alebo do výšky zisku. Objednávateľ bude oboznámený s reálnou úrovňou cien dodávky a informovaný o kompletnosti ponúkaného diela.

 

Valid HTML 4.01 Strict
eOKNA - Profesionálna konzultácia v odbore výplní stavebných otvorov a opláštenia budou
Presný kontrolný rozpočet dodávky opláštenia