O FIRME PORTFÓLIO ČINNOSTÍ
- Kontrola zadávacej/projektovej dokumentácie stavby - Hľadanie úspor v dodávke opláštenia - Presný kontrolný rozpočet dodávky opláštenia - Technická podpora pri výberovom konaní - Návrh požiadaviek na zmluvný vzťah s dodávateľom opláštenia - Kontrola a spracovanie pripomienok k Výrobnej dokumentácii dodávateľa - Konzultačná činnosť s objednávateľom - Preverenie dodávateľom inštalovanej referenčnej vzorky na stavbe - Pravidelná kontrola realizovaného diela opláštenia na stavenisku
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Riadenie koordinačných schôdziek na stavbe s dodávateľom diela a projektantom (zmyslom je hľadanie úspor v realizácii a dozor pri tvorbe alebo koordinácii výrobných dokumentácií), účasť na jednaniach u generálneho projektanta stavby, montážna alebo výrobná koordinácia a HMG projektových alebo montážnych prácí dodávateľov výplní otvorov. Sledovanie prípravných, projekčných a realizačných prácí v náväznosti na zmluvnú cenu diela dodávateľa.

Valid HTML 4.01 Strict
eOKNA - Profesionálna konzultácia v odbore výplní stavebných otvorov a opláštenia budou
Konzultacná činnosť s objednávateľom