O FIRME PORTFÓLIO ČINNOSTÍ
- Kontrola zadávacej/projektovej dokumentácie stavby - Hľadanie úspor v dodávke opláštenia - Presný kontrolný rozpočet dodávky opláštenia - Technická podpora pri výberovom konaní - Návrh požiadaviek na zmluvný vzťah s dodávateľom opláštenia - Kontrola a spracovanie pripomienok k Výrobnej dokumentácii dodávateľa - Konzultačná činnosť s objednávateľom - Preverenie dodávateľom inštalovanej referenčnej vzorky na stavbe - Pravidelná kontrola realizovaného diela opláštenia na stavenisku
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Firma O.A.K. s.r.o. – eokna.cz vznikla v roku 1999 ako súkromná firma zaoberajúca sa konzultačnou činnosťou a managementom dodávok v odbore výplní stavebných otvorov a opláštení budou. Požiadavky na profesionálne spracovanie rôznych dokumentácií súvisiacich s projektami stavieb, s vývojom nových technologií a s využíváním nových netradičních prvkov neustále rastú, a preto se firma zamerala na poradenstvo v tomto odbore. Vzhľadom k neustálemu tlaku na zvyšovanie špecializácie vo všetkých stavebných oblastiach predstavuje spoločnost profesionálnu alternatívu, ktorá zaručuje ideálne spojenie teoretických aj praktických znalostí v danom odbore, ďalej dokonalý prehľad o dostupných materiáloch, ich možnostiach pri využití a o cenových reláciach, ktoré dokážeme optimalizovať bez dopadov na kvalitu realizovaných dodávok. Tým skúsených špecialistov, ktorí se aj v minulosti podieľali na realizácii mnohých stavieb, je schopný odborne poradiť vo všetkých otázkach súvisiacich s dodávkami výplní otvorov a opláštenia budou. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti firmy je aj sledovanie najnovších platných noriem a ich zmien, ktoré se premietajú do legislatívy v danej sfére. Tento aspekt nadobúda na význame práve dnes, po vstupe ČR/SR do EU, pretože zladenie a dodržovanie všetkých technických noriem je v budúcnosti jedným z dôležitých predpokladov úspechu pri získavaní a realizácii zakáziek atď.

Valid HTML 4.01 Strict
eOKNA - Profesionálna konzultácia v odbore výplní stavebných otvorov a opláštenia budou
O.A.K. s.r.o. - www.eokna.cz, www.eokna.sk, www.eokna.eu