O FIRME PORTFÓLIO ČINNOSTÍ
- Kontrola zadávacej/projektovej dokumentácie stavby - Hľadanie úspor v dodávke opláštenia - Presný kontrolný rozpočet dodávky opláštenia - Technická podpora pri výberovom konaní - Návrh požiadaviek na zmluvný vzťah s dodávateľom opláštenia - Kontrola a spracovanie pripomienok k Výrobnej dokumentácii dodávateľa - Konzultačná činnosť s objednávateľom - Preverenie dodávateľom inštalovanej referenčnej vzorky na stavbe - Pravidelná kontrola realizovaného diela opláštenia na stavenisku
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ČO VÁM SPOLUPRÁCA S FIRMOU eOKNA PRINESIE: * Maximálne možné úspory v cene dodávky výplní stavebných otvorov a fasád Vašich projektov. * Priehľadnosť projektových/výrobných dokumentácií a cien dodávok. * Dodržanie technologickej disciplíny zo strany dodávateľa pri výrobe a montáži dodávok výplní stavebných otvorov a opláštení. * Informácie o kompletnosti a kvalite realizovaných dodávok na stavbe. * Informácie o skutočnej cene dodávky v závislosti na kvalite realizácie diela. * Skvelý pocit z dokonale realizovanej práce a Vaši spokojní zákazníci.

 

PREČO PRÁVE FIRMA eOKNA: * Pretože nie je ekonomicky závislá na zpracovateľských a dodávateľských firmách. * Pretože je vždy loajálna k svojim obchodným partnerom. * Pretože má bohaté praktické skúsenosti z výroby a montáží konštrukcií výplní stavebných otvorov/opláštení a tieto znalosti aplikuje pri kontrole dodávok na stavbách. * Pretože má vysoké technické know-how, znalosti z tvorby cien a noriem. * Pretože má mnohoročné skúsenosti v oblasti realizácie dodávok stavebných otvorov a opláštení. * Pretože jej prácu oceňuje mnoho spokojných zákazníkov. * Pretože má rešpekt u realizačných/dodávateľským firiem. * Pretože sa zákazníkom niekoľkonásobne zaplatíme.

Valid HTML 4.01 Strict
eOKNA - Profesionálna konzultácia v odbore
výplní stavebných otvorov a opláštenia budov
O.A.K. s.r.o.