O FIRME PORTOFÓLIO ČINNOSTÍ
- Kontrola zadávacej/projektovej dokumentácie stavby - Hľadanie úspor v dodávke opláštenia - Presný kontrolný rozpočet dodávky opláštenia - Technická podpora pri výberovom konaní - Návrh požiadaviek na zmluvný vzťah s dodávateľom opláštenia - Kontrola a spracovanie pripomienok k Výrobnej dokumentácii dodávateľa - Konzultačná činnosť s objednávateľom - Preverenie dodávateľom inštalovanej referenčnej vzorky na stavbe - Pravidelná kontrola realizovaného diela opláštenia na stavenisku
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

KONZULTAČNÉ SLUŽBY PRE PRVKY: okná, dvere, zimné záhrady, presklenné fasády, ľahké obvodové plášte, dvojplášťové fasády, bodové konštrukcie atď. TYPY STAVIEB: administratívne budovy, komerčné objekty či rezidenčné stavby. KONŠTRUKČNÝ MATERIÁL PROFILOV: drevo, ocel, hliník, drevo-hliník, profily z recyklovaných materiálov, z plastu a nerezu. TYPY FASÁDNYCH PLÁŠŤOV: zateplovacie systémy, kamenné obklady, bondové fasády, keramické fasády a obklady zo skla.

Valid HTML 4.01 Strict
eOKNA - Profesionálna konzultácia v odbore výplní stavebných otvorov a opláštenia budou
Portfólio činností