O FIRME PORTFÓLIO ČINNOSTÍ
- Kontrola zadávacej/projektovej dokumentácie stavby - Hľadanie úspor v dodávke opláštenia - Presný kontrolný rozpočet dodávky opláštenia - Technická podpora pri výberovom konaní - Návrh požiadaviek na zmluvný vzťah s dodávateľom opláštenia - Kontrola a spracovanie pripomienok k Výrobnej dokumentácii dodávateľa - Konzultačná činnosť s objednávateľom - Preverenie dodávateľom inštalovanej referenčnej vzorky na stavbe - Pravidelná kontrola realizovaného diela opláštenia na stavenisku

Kontrola realizačnej/výrobnej dokumentácie dodávateľa opláštenia z hľadiska úplnosti dodávok, technickej správnosti projektovaných riešení, použitia vhodných materiálov. Účelom tejto činnosti je preverenie zmluvného dokumentu - výrobnej dokumentácie dodávateľa (ďalej skratka VD), či je vyhotovená v súlade zo zadaním diela, sú v nej špecifikované a popísané všetky materiály, obsahuje všetky potrebné detaily a technické riešenia. Taktiež objednávateľ získa informáciu, čo si za svoje investície vlastne kupuje a či nedošlo pri projektovaní VD k zmenám dodávky smerom k zníženiu ceny, štandartu a kvality diela.

Valid HTML 4.01 Strict
eOKNA - Profesionálna konzultácia v odbore výplní stavebných otvorov a opláštenia budou
Kontrola a spracovanie pripomienok k Výrobnej dokumentácii